فهرست بستن

دانلود بازی Tour de France 2020 برای کامپیوتر


حداقل سیستم مورد نیاز:

Notice: Tour de France 2020 requires a controller in order to play. Playing with a keyboard and mouse isn’t supported.

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 8.1

Processor: Intel Core i5-3470 | AMD FX-8350

Memory: 6 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce GTX 650 Ti, 2 GB | AMD Radeon HD 7770, 1 GB

DirectX: Version 11

Storage: 27 GB available space

سیستم پیشنهادی:

Notice: Tour de France 2020 requires a controller in order to play. Playing with a keyboard and mouse isn’t supported.

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10

Processor: Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 3 1200

Memory: 6 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

DirectX: Version 11

Storage: 27 GB available space

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *