فهرست بستن

دانلود فصل سوم انیمیشن گیسو کمند Rapunzel’s Tangled Adventure S03E09 2019


——————————————–

دانلود فصل سوم – در حال پخش …!

——————————————–

 

دانلود قسمت اول – Rapunzel’s Return:

دانلود زیرنویس فارسی

——–

WEB-DL 720p  |  WEB-DL x265 720p  |  WEB-DL x265 1080p

دانلود قسمت دوم – Return of the King:

دانلود زیرنویس فارسی

——–

WEB-DL 720p  |  WEB-DL x265 720p  |  WEB-DL x265 1080p

دانلود قسمت سوم – Who’s Afraid of the Big, Bad Wolf?:

دانلود زیرنویس فارسی

——–

WEB-DL 720p  |  WEB-DL x265 720p  |  WEB-DL x265 1080p

دانلود قسمت چهارم – The Lost Treasure of Herz Der Sonne:

دانلود زیرنویس فارسی

——–

WEB-DL 720p  |  WEB-DL x265 720p  |  WEB-DL x265 1080p

دانلود قسمت پنجم – No Time Like the Past:

دانلود زیرنویس فارسی

——–

WEB-DL 720p  |  WEB-DL x265 720p  |  WEB-DL x265 1080p

دانلود قسمت ششم – Beginnings:

دانلود زیرنویس فارسی

——–

WEB-DL 720p  |  WEB-DL x265 720p  |  WEB-DL x265 1080p

دانلود قسمت هفتم – The King and Queen of Hearts:

دانلود زیرنویس فارسی

——–

WEB-DL 720p  |  WEB-DL x265 720p  |  WEB-DL x265 1080p

دانلود قسمت هشتم – Day of the Animals:

دانلود زیرنویس فارسی

——–

WEB-DL 720p  |  WEB-DL x265 720p  |  WEB-DL x265 1080p

دانلود قسمت نهم – Be Very Afraid!:

دانلود زیرنویس فارسی

——–

WEB-DL 720p  |  WEB-DL x265 720p  |  WEB-DL x265 1080p

 

——————————————–

دانلود فصل دوم به صورت کامل

——————————————–

دانلود قسمت اول – Beyond the Corona Walls:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت دوم – The Return of Quaid:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت سوم – Goodbye and Goodwill:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت چهارم – Forest of No Return:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت پنجم – Freebird:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت ششم – Vigor the Visionary:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت هفتم – Keeper of the Spire:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت هشتم – King Pascal:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت نهم – Theres Something About Hook Foot:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت دهم – Happiness Is…:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت یازدهم – Max and Eugene in Peril On the High Seas:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت دوازدهم – Curses:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت سیزدهم – The Eye of Pincosta:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت چهاردهم – Rapunzel and The Great Tree:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت پانزدهم – The Brothers Hook:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت شانزدهم – Rapunzel Day One:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت هفدهم – Mirror Mirror:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت هجدهم – You’re Kidding Me:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت نوزدهم – Rapunzeltopia:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت بیستم – Lost and Found:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت بیست و یکم – Destinies Collide:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

 

——————————————–

دانلود فصل اول به صورت کامل

——————————————–

دانلود قسمت 1: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 2: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 3: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 4: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 5: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 6: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 7: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 8: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 9: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 10: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 11: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 12: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 13: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 14: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 15: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 16: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 17: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 18: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 19: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 20: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 21: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *